handshake.png

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση, 24/5/2018

Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΠΕ (εφεξής «LYSP» ή «η εταιρεία μας») για να μπορεί να αναπτύξει μία διαρκή και διαφανή σχέση με εσάς δίνει μεγάλη σημασία στη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τήρησή τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τόσο τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στην βάση δεδομένων της εταιρείας μας όσο και στην πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας (www.lysp.gr). Στο παρόν θα ενημερωθείτε για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, την τυχόν κοινοποίησή τους σε συνεργάτες μας, τον τρόπο που τα προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτά. Η παρούσα Πολιτική παρέχει μια σύνοψη όλων των πιθανών καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς
Η συλλογή των δεδομένων αυτών γίνεται με σκοπό την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας μας στο αίτημά σας μας για την αποστολή πληροφοριών και προσφορών, την λήψη παραγγελιών και για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές και λογιστικές απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση). Επίσης για την υποστήριξή σας από το τεχνικό μας τμήμα, την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και βοήθειας που κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας. Επιπλέον για τις προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού.

Τα δεδομένα αυτά είναι:

Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία διεύθυνσης (διεύθυνση, ταχυδρομικός τομέας)
Στοιχεία αποστολών και παραδόσεων
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο σταθερό/κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)
Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας
Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως για την αποστολή μηνυμάτων Email μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Όταν επιλέγετε την συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να σας ζητήσουμε στοιχεία όπως:

Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Email
Στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η LYSP λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλη παράνομη ενέργεια. Επιπλέον ενημερώνουμε και απαιτούμε από τρίτους ή συνεργάτες μας που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα δεδομένα σας να είναι σύννομοι με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η πρόσβαση στα δεδομένα σας γίνεται μόνο από υπάλληλους της εταιρείας μας και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε έτσι ώστε να σας ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για την συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας χρησιμοποιώντας τα εξής κριτήρια:

Για την αγορά προϊόντων και παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.
Για τις προωθητικές ενέργειες μας όταν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, έως ότου ζητήσετε την διαγραφή σας ή μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικό σήμα).
Για νομικούς ή φορολογικούς λόγους (π.χ. για να προβάλλουμε αξιώσεις ενώπιον των Δικαστηρίων ή για την διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων βάσει της κείμενης νομοθεσίας).
Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε από την βάση δεδομένων μας και τα συστήματά μας ή τα καθιστούμε ανώνυμα για να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η LYSP δεν κοινοποιεί ή εμπορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητές της. Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε συνεργάτες μας να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, με σκοπό την διακίνηση των προϊόντων μας κα την παροχή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο ή για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας μας. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο κριθεί αναγκαίο θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για παροχή πληροφοριών.

Μπορείτε κατά περίπτωση να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε την χρήση δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας δεδομένων.
Το δικαίωμα διόρθωσης, για την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών των δεδομένων σας.
Το δικαίωμα πρόσβασης, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, τον σκοπό και τους πιθανούς αποδέκτες αυτών.
Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από την βάση δεδομένων μας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ). Η LYSP θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας ή όγκου πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας μέσα σε 30 ημέρες, θα σας ενημερώσει γραπτώς και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των δύο μηνών. Η LYSP έχει το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, ενημερώνοντας για τους λόγους της μη ικανοποίησης. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η LYSP διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί την Πολιτική απορρήτου της και τους Όρους Χρήσεως της ιστοσελίδας της, με ανάρτηση της ανανεωμένης έκδοσης στην ιστοσελίδα της.
Η αναθεωρημένη έκδοση ισχύει από την ημέρα ανάρτησής της η οποία αναγράφεται ως «Τελευταία ενημέρωση, 00/00/0000» στην αρχή της παρούσας. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy_at_lysp_dot_gr ή στο τηλέφωνο 210 9358094 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αιγαίου 100, 171 24 Ν. Σμύρνη.